Vrste Solarnih Panela

KOJI TIP SOLARNOG PANELA JE NAJBOLJI ZA KUĆNU UPOTREBU?

Zbog svog energetskog kapaciteta i učinkovitosti, monokristalni solarni paneli su najčešće korišteni stambeni solarni paneli. Najučinkovitiji panel na tržištu su monokristalni solarni paneli.

KOJE VRSTE SOLARNIH PANELA POSTOJE?


Postoji 7 vrsta Solarnih Panela:

- Monocristalni Solarni Paneli (Mono-SI)
- Polikristalni Solarni paneli (Poly-SI) ...
- Thin-Film Solarni Paneli (TFSC)
- Amorfni Silikonski Solarni Paneli (A-Si) 
- BioHibridni Solarni Paneli
- Kadmium Telurid Solarni Paneli (CdTe) 
- Koncentrisani PV solarni Paneli (CVP and HCVP)

KOJA VRSTA SOLARNOG PANELA JE NAJEFIKASNIJA?

Novopronađeni Poluprovodnički materijal nazvan 'tečno sunce' je utvrđeno da je Sveti gral fotonaponskih ćelija. Istraživači su otkrili novi materijal sposoban da ceo solarni spektar pretvori u "zelenu" električnu energiju sa 100 odsto efikasnosti.

DALI MOGU DA SE MEŠAJU RAZLIČITE VRSTE SOLARNIH PANELA?

Nije preporučljivo mešati različite solarne panele, ali sve dok se pažljivo razmotre električni parametri svakog panela, to se može uraditi. Dobavljači nisu problem kada povežete dva panela različitih dobavljača. Degradacija performansi i različite električne karakteristike panela su problemi. Solarni paneli se povezuju da bi povećali izlaznu snagu. Prilikom povezivanja više solarnih panela u serijama, paralelno ili u mešovitom režimu je efikasan i jednostavan način za izgradnju isplativog sistema solarnih panela i takođe nam pomaže da dodamo još solarnih panela u budućnosti kako bismo zadovoljili naše sve veće dnevne potrebe za električnom energijom.

KOJA VRSTA SOLARNIH PANELA JE NAJBOLJA ZA KAMPOVANJE?

Za kampovanje je najbolje nabaviti Prenosivi Solarni Panel. Dobar prenosivi solarni panel trebalo bi da ima ocenu efikasnosti za konverziju energije od oko 21,5 do 23,55 odsto. Dnevni vrhunac sunčeve svetlosti kreće se od 1,4 do 7,4 sata, u zavisnosti od meseca i vaše lokacije. Monokristalni solarni paneli najbolje funkcionišu na direktnoj sunčevoj svetlosti i najbolji su solarni panel za kamp prikolicu.

KOJI TIP SOLARNOG PANELA JE NAJMANJE OSETLJIV NA SOLARNU ORJENTACIJU I NAGIB PREMA SUNCU?

Svi paneli su osetljivi na nagib prema suncu. U ovom slučaju, da bi solarni paneli dobili najbolje performanse, najbolji nagib prema suncu je strm ugao od 60°. Tokom proleća najbolji ugao je 45°, a tokom leta kada je sunce visoko na nebu, najbolje je imati nizak nagib na 20°!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram